Svetainės naudojimo sąlygos

1. Šis Sutarimas nustato  La MakeUp Sp.z.o.o., kurio buveinė randasi Varšuvos m.,  bendras pardavimų per internetinę parduotuvę makeup.lt (toliau „Interneto parduotuvė”) sąlygas ir tvarką, taip pat nustato La MakeUp Sp.z.o.o. ., kurio buveinė randasi Varšuvos m.,  paslaugų suteikimo sąlygas nemokamų elektroninių paslaugų būdu.

 

§ 1 Sąvokos

 

1. Darbo dienos – tai savaitės dienos nuo pirmadienio iki penktadienio, išskyrus valstybines šventes.

2. Pristatymas – tai faktiškas pristatymo Pardavėju Klientui aktas per nurodytos užsakyme  Produkcijos Tiekėją.

3. Tiekėjas – kai asmuo ar įmonė, kurie bendradarbiauja su Pardavėju Produkcijos pristatymo procese.

a) Venipak Polska Sp. Z o.o., 

b) UAB “OMNIVA LT”. 

c) Kitos kurjerių įmonės, priklausomai nuo aplinkybių.

4. Slaptažodis – reiškia raidžių,  skaičių ar kitų simbolių eilę, kuriuos pasirenka Klientas registracijos Interneto parduotuvėje metu ir kuris naudojamas Kliento įskaitos įrašo Interneto parduotuvėje apsaugai.

5. Klientas – fizinis ar juridinis asmuo, kuriam suteikiamos paslaugos elektroniniu būdu atitinkamai nustatytų įstatymais normų ir taisyklių ar pirkimo-pardavimo Sutarties tarp Kliento ir Pardavėjo pagrindais.

6. Vartotojas – fizinis asmuo, kuris sudaro su Pardavėju teisinį sandorį, ne susijusį tiesiogiai su jo verslo ar profesionalia veikla.

7. Kliento paskyra – reiškią atskirą puslapį kiekvienam klientui, kuris sudaromas Pardavėju jo vardu po to, kai Klientas prisiregistravo ir sudarė sutartį apie Kliento įskaitos įrašo paslaugos suteikimą.

8. Verslininkas – individualus verslininkas, juridinis asmuo ar organizacinis vienetas, kuris turi teisėtą veiksnumą, vykdo verslo ar profesionalią veiklą savo vardu ir sudaro teisinius sandorius, tiesiogiai susijusius su jo verslo ar profesionalia veikla.

9. Taisyklės – nurodytos čia pagrindinės taisyklės.

10. Registracija – atliktas atitinkamai nurodytų Taisyklių faktiškas veiksmas ir reikalingas tam, kad Klientas galėtų naudotis visomis Interneto parduotuvės funkcijomis.

11. Pardavėjas - La MakeUp Sp.z.o.o. ., kurios buveinė randasi Varšuvos m.,  (02-672), Domanevska Domanievska g. 37, loc. 17.6, NIP: 5252636585, REGON: 363029583, nurodytas tvarkomame Varšuvos apygardos teismu verslininkų registre, Nacionalinio teismo registro 12-ju komercijos skyrius, KRS numeris 0000587427, įstatinis kapitalas sudaro 50 000 zlotų; [email protected], kuri taip pat yra Interneto parduotuvės savininku.

12. Parduotuvės WEB-tinklapis – tai tinklapiai, kuriuose Pardavėjas valdo savo Internetinę parduotuvę, dirbančią domene makeup.lt.

13. Prekės – tai Pardavėju pateiktos Parduotuvės svetainėje Prekės, kurios gali būti pirkimo-pardavimo Sutarties dalyku.

14. Informacijos laikmena – medžiaga ar priemonė, kurie leidžia Klientui ar Pardavėjui saugoti asmeninę informaciją, turint galimybę užtikrinti prieigą prie šios informacijos ateityje atitinkamu informacijos naudojimo tikslams terminu, ir kurie suteikia galimybę atnaujinti išsaugotus duomenis be pakeitimų.

15. Pirkimo-pardavimo sutartis – pagal nustatytas Taisykles sudaryta nuotoliniu būdu sutartis tarp Kliento ir Pardavėjo. 

§ 2 Internetinės parduotuvės naudojimas ir bendrosios nuostatos

 

1. Visos teisės į Internetinę parduotuvę, įskaitant autorystės teises, intelektinės nuosavybės teises į jos pavadinimą, Interneto domeną, Parduotuvės svetainę, taip pat į Parduotuvės svetainėje patalpintus šablonus, formas, logotipus (išskyrus logotipus ir nuotraukas, pateiktus WEB-tinklapyje) priklauso Pardavėjui.  Internetinės parduotuvės svetainė, su prekių, autorystės teisės į kurias priklauso tretiesiems asmenims, tiekimo tikslais, priklauso Pardavėjui ir jos naudojimas gali vykti tik Taisyklėse nurodyta tvarka ir pagal Pardavėjo rašytinį  sutikimą.       

2. Pardavėjas dės visas pastangas, kad Internetine parduotuve galėtų naudotis interneto vartotojai, naudojantys visas populiarias interneto naršykles, operacines sistemas, įrenginių tipus ir interneto ryšio tipus. Minimaliais techniniais reikalavimais Parduotuvės svetainės naudojimui yra Internet Explorer 11, Chrome 89, FireFox 86, Opera 53, ar  Safari 5 ar naujesnės, su įdiegtu Javascript, leidimu nustatyti būtinus „slapukus” ir prieinamu Interneto ryšiu (pralaidumas ne mažesnis kaip 256 kbps). Parduotuvės svetainė yra optimizuota minimaliai 1024x768 pikselių ekrano raiškai.

3. Pardavėjas naudoja „slapukų“ mechanizmą, kuriuos Pardavėjo serveris išsaugo Pirkėjo galutinio įrenginio kietajame diske, kai Pirkėjai naudojasi Parduotuvės Svetaine. Slapukų naudojimas yra skirtas teisingam Parduotuvės svetainės veikimui Klientų galutiniuose įrenginiuose. Šis mechanizmas nesunaikina Kliento galutinio įrenginio ir nekeičia Kliento galinių įrenginių konfigūracijos ar šiuose įrenginiuose įdiegtos programinės įrangos. Kiekvienas klientas gali išjungti „slapukų“ mechanizmą savo galutinio įrenginio žiniatinklio naršyklėje. Pardavėjas nurodo, kad slapukų išjungimas vis dėlto gali sukelti sunkumų arba trukdyti naudotis Parduotuvės svetaine.

4. Klientas, norėdamas pateikti užsakymą Internetinėje parduotuvėje per Parduotuvės svetainę ar elektroniniu paštu, taip pat naudotis Parduotuvės interneto svetainėse esančiomis paslaugomis, turi turėti aktyvią Vartotojo paskyrą. Pasirinkus Venipak Polska Sp. Z o.o., UAB „OMNIVA LT“, ar kita pristatymo įmonė, Klientas taip pat privalo turėti aktyvų telefono numerį ir aktyvią el. pašto paskyrą, kurios yra būtinos Pristatymo tikslais.

5. Norėdami pateikti užsakymą Internetinėje parduotuvėje telefonu, Klientas turi turėti aktyvų telefono numerį ir aktyvią el.pašto paskyrą.

6. Pardavėjas neturi teisės teikti neteisėtą kontentą, o Klientas neturi teisės naudotis Internetine parduotuve, jos svetaine ar nemokamomis Pardavėjo teikiamomis paslaugomis, jeigu tai pažeidžia įstatymus, dorumą ar pažeidžia trečiųjų asmenų asmenines teises.

7. Pardavėjas pareiškia, kad interneto viešumas ir naudojimasis elektroninėmis paslaugomis gali būti susijęs su rizika, kad pašaliniai asmenys gali gauti ir pakeisti Kliento duomenis, todėl Klientas privalo naudoti atitinkamas technines priemones, kad ši rizika būtų kuo mažesnė. Būtent, Klientas privalo naudoti antivirusines ir interneto vartotojų tapatybę saugančias programas. Pardavėjas niekada neprašo Kliento jokia forma pranešti jam Slaptažodį.

8. Klientui neleidžiama naudotis Internetinės parduotuvės ištekliais ir funkcijomis Pardavėjo interesus pažeidžiantiems veiksmams atlikti, būtent: kito Verslininko ar prekių reklaminei veiklai; talpinant turinį, nesusijusį su Pardavėjo veikla; taip pat viešinti melagingą ar klaidinančio turinį.

 

§ 3 Registracija

 

1.Kad sukurti Kliento paskyrą Klientas privalo atlikti nemokamą registraciją.

2. Užsakymo įforminimui Internetinėje parduotuvėje registracijos nereikia.

3. Registracijai atlikti Klientas turi užpildyti pateiktą Parduotuvės svetainėje Pardavėju registracijos formą ir išsiųsti užpildytą registracijos formą Pardavėjui elektroninėje formoje, pasirinkus atitinkamą funkciją registracijos formoje. Registracijos metu Klientas nustato individualų slaptažodį.

4. Formos užpildymo metu Užsakovas turi galimybę susipažinti su Reglamentu, priimti jo turinį, pažymėdamas atitinkamą formos lauką.

5. Registracijos metu Klientas savo valia gali duoti sutikimą jo asmens duomenų apdorojimui, nustatant atitinkamą vėliavėlę registracijos formoje. Šiuo atveju Pardavėjas aiškiai informuoja apie Kliento asmens duomenų surinkimo tikslą, taip pat apie žinomus ar numatomus šių duomenų gavėjus.

6. Kliento sutikimas jo asmens duomenys apdorojimui rinkodaros tikslais nesąlygoja  galimybės sudaryti sutartį su Pardavėju dėl Kliento paskyros paslaugos teikimo elektroninėje formoje. Sutikimas gali būti bet kokiu laiku atšauktas pateikiant Pardavėjui atitinkamą Kliento prašymą. Prašymas gali būti  išsiųstas, pavyzdžiui, Pardavėjo elektroninio pašto adresu.

7. Po užpildytos registracijos formos siuntimo Klientas nedelsdamas gauna registracijos patvirtinimą iš Pardavėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Šiuo metu yra sudaryta sutartis dėl Kliento paskyros paslaugos teikimo elektroninėmis priemonėmis ir Klientas gali prisijungti prie Kliento paskyros bei keisti Registracijos metu pateiktus duomenis.

 

§ 4 Užsakymai

 

1.Pateikta Parduotuvės svetainėje informacija nėra Pardavėjo oferta Lenkijos Civilinio kodekso ribose, o tik yra pasiūlymas klientams sudaryti pirkimo-pardavimo Sutartį.

2. Klientas gali patalpinti užsakymus Internetinėje parduotuvėje per Parduotuvės web-tinklapį ar elektroniniu paštu 24/7.

3. Klientas gali daryti užsakymus Internetinėje parduotuvėje telefonu, darbo valandos ir dienos nurodytos Parduotuvės svetainėje.

4. Klientas, pateikdamas užsakymą per Parduotuvės svetainę, užsakymą atlieka pasirinkdamas jį dominančias prekes. Prekė pridedama prie užsakymo, pasirinkus mygtuką „PIRKTI“ po Parduotuvės svetainėje pateikta preke. Užpildęs visą užsakymą ir „Krepšelyje“ nurodęs pristatymo būdą bei apmokėjimo būdą, Klientas pateikia užsakymą išsiųsdamas Pardavėjui užsakymo formą, Parduotuvės tinklalapyje paspaudęs mygtuką „UŽSAKYTI“. Kiekvieną kartą prieš išsiunčiant užsakymą Pardavėjui, Klientas yra informuojamas apie bendrą pasirinktų prekių ir pristatymo kainą, taip pat apie visas papildomas išlaidas, kurias jis privalo apmokėti pagal pirkimo-pardavimo Sutartį.

6. Po pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo telefonu Pardavėjas Kliento nurodytu elektroninio pašto adresu arba korespondencijos adresu išsiunčia informacijos laikmeną, kurioje yra Pardavimo sutarties sąlygų patvirtinimas. Patvirtinimas apima, būtent: Prekių, kurios yra Pardavimo sutarties objektas, specifikaciją, jos kainą, siuntimo išlaidas ir informaciją apie bet kokias kitas išlaidas, kurias Klientas privalo apmokėti pagal pirkimo-pardavimo sutartį.

7. Klientas, pateikęs užsakymą elektroniniu paštu, siunčia jį Pardavėjo Parduotuvės svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu. Pardavėjui siunčiamoje žinutėje Klientas nurodo: prekės pavadinimą, Parduotuvės svetainėje pateikiamų prekių spalvą ir kiekį, taip pat savo kontaktinę informaciją.

8. Pardavėjas, gavęs §4, 7 punkte nurodytą pranešimą, elektroniniu paštu išsiunčia Klientui atsakymo pranešimą, kuriame nurodo jo registracijos duomenis, pasirinktų prekių kainą bei galimą apmokėjimo ir pristatymo būdą, kartu su jo kaina, taip pat informaciją apie visus papildomus mokėjimus, kuriuos Klientas privalo apmokėti pagal pirkimo-pardavimo sutartį. Pranešime taip pat pateikiama informacija Klientui, kad pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas elektroniniu paštu reiškia įsipareigojimą apmokėti už užsakytas Prekes. Remdamasis Pardavėjo pateikta informacija, Klientas gali pateikti užsakymą atsiųsdamas Pardavėjui elektroninį laišką, kuriame nurodo pasirinktą mokėjimo formą ir pristatymo būdą.

9. Pateikdamas užsakymą, Klientas išsiunčia Ofertą Prekių, kurios yra užsakymo dalyku, pirkimo-pardavimo sutarties sudarymui.

10. Po užsakymo pateikimo Pardavėjas išsiunčia nurodytu Klientu elektroninio pašto adresu patvirtinimą apie užsakymo priėmimą.

11. Po to, kai užsakymas patvirtintas, Pardavėjas išsiunčia informaciją apie prekių pristatymą nurodytu Klientu elektroninio pašto adresu.

Informacija apie pritarimą yra Pardavėjo pareiškimas apie Ofertos patvirtinimą, kaip nurodyta §4, punktas 9, ir kai Klientas gauna užsakymą sudaroma pirkimo-pardavimo Sutartis. 

12. Po pirkimo-pardavimo Sutarties sudarymo Pardavėjas patvirtina savo sąlygas Klientui informacijos laikmenoje siuntimo nurodytu Klientu elektroninio pašto adresu būdu.

 

§ 5 Apmokėjimas

 

1. Nurodytos Parduotuvės svetainėje prekių kainos yra bruto kainomis ir neapima siuntimo ir bet kokių kitų išlaidų, kurias Klientas privalės apmokėti pagal pirkimo-pardavimo sutartį, apie ką Klientas bus informuojamas pasirinkdamas pristatymo būdą ir užsakymo įforminimo metu.

2. Klientas gali pasirinkti tokias užsakytų Prekių apmokėjimo būdus:

a) banko pervedimas per išorines mokėjimo sistemas Adyen ir PayPal (šiuo atveju užsakymas bus apdorotas po to, kai kaip Pardavėjas išsiūs Klientui patvirtinimą apie užsakymo priėmimą ir po to, kai Pardavėjas gaus pranešimą iš atitinkamos mokėjimo sistemos apie atliktą Klientu mokėjimą);

b) banko perlaida į Pardavėjo banko sąskaitą (šiuo atveju užsakymas bus apdorotas po to, kai Pardavėjas išsiūs Klientui patvirtinimą apie užsakymo priėmimą, kad mokėjimas gautas į Pardavėjo banko sąskaitą).

c) mokėjimas atsiimant, apmokėjimas per Tiekėją Pristatymo vykdymo metu (šiuo atveju užsakymo įvykdymas prasidės po to, kai Pardavėjas išsiūs Klientui užsakymo patvirtinimą).

3. Klientas privalo apmokėti užsakymą atitinkamai nurodytos pirkimo-pardavimo Sutartyje kainos 3 darbo dienų eigoje, jei buvo pasirinkta išankstinio mokėjimo forma.

4. Jei Klientas neįvykdė mokėjimo nurodytu § 5 pukte 3, terminu, Pradavėjas nustato papildomą terminą mokėjimo vykdymui Klientu ir praneša apie tai Klientui informacijos laikmenoje. Informacija apie papildomą apmokėjimo terminą taip pat apima informaciją apie šio termino pabaigą, kaip Pardavėjas atsisakys pirkimo-pardavimo Sutarties. Jei Klientas neatlieka mokėjimo antrą kartą, Pardavėjas nukreipia Klientui duomenų laikmenoje pareiškimą apie Sutaryties atsisakymą atitinkamai Lenkijos Civilinio kodekso str. 491.

 

§ 6 Pristatymas

 

1. Pardavėjas vykdo pristatymą Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2. Pardavėjas privalo pristatyti Prekes, kurios yra pirkimo-pardavimo dalyku, be jokių defektų.

3. Pardavėjas pateikia informaciją Parduotuvės svetainėje apie reikiamų užsakymo pristatymui ir apdorojimui darbo dienų skaičių.

4. Nurodytas Parduotuvės svetainėje užsakymo pristatymo ir apdorojimo terminas skaičiuojamas darbo dienomis atitinkamai Taisyklių §1, punktas 1.

5. Užsakytos Prekės pristatomos Užsakovui per Tiekėja – nurodytu užsakymo formoje adresu.

6. Prekių siuntimo Klientui dieną Pardavėjas išsiunčia į Kliento elektroninį adresą patvirtinantį siuntimą pranešimą. 

7. Klientas privalo atidžiai apžiūrėti pristatytą siuntą prieinamu tokio tipo siuntoms būdu. Prekių apgadinimo ar jo praradimo atveju Klientas turi teisę pareikalauti iš Tiekėjo darbuotojo užpildyti atitinkamą protokolą.

8. Atitinkamai Užsakovo pageidavimų Pardavėjas prideda prie krovinio, kuris yra tiekimo dalyku, kvitą ar tiekiamų Prekių sąskaitą-faktūrą su PVM.

Sąskaitos-faktūros su PVM gavimui Klientas turi pranešti užsakymo metu, kad jis perka Prekes kaip Verslininkas (mokesčių mokėtojas). Tai galima padaryti atitinkamo lauko užsakymo formoje pasirinkimo būdu prieš užsakymo siuntimą Pardavėjui.

9. Sutarties su Klientu ribose Pardavėjas gali nukreipti  į Kliento elektroninio pašto adresą kvietimą užpildyti anketą popirkiminiam aptarnavimui. Apklausa naudojama nuomonės apie sandorį tyrimui. Klientas gali savo valia užpildyti anketą. 

 

§ 7 Pardavėjo garantija

 

1. Pardavėjas garantuoja Prekių pristatymą be fizinių ar teisinių defektų. Pardavėjas atsako prieš pirkėją, jei prekė turi fizinį ar teisinį defektą (garantiją).

2. Jei Prekė turi bet kokius defektus Klientas gali: 

a) pateikti paraišką dėl kainos mažinimo ar pirkimo-pardavimo Sutarties nutraukimo,  jei Pardavėjas nedelsiamai ir be jokių nepatogumų Klientui nepakeičia apgadintos Prekės į Prekę be defektų ar nepašalina esamo defekto.

Šis apribojimas netaikomas, jei Prekės jau buvo pakeistos Pardavėju, ar Pardavėjas įvykdė įsipareigojimą pakeisti Prekę į atitinkamą ar pašalinti defektą.  Klientas turi teisę vietoj siūlomo Pardavėju defekto pašalinimo pareikalauti pakeisti Prekę į Prekę be defektų, ar vietoj Prekės pakeitimo pareikalauti pašalinti defektą, nebent Prekių suderinimas su Sutarties reikalavimais  Kliento pageidaujamu būdu yra neįmanomas arba reikalauja didelių išlaidų palyginus su Pardavėjo pasiūlytu būdu. Apskaičiuojant perteklines išlaidas, atsižvelgiama į Prekės be defektų savikainą, rasto defekto rūšį ir dydį, taip pat į nepatogumus, kuriuos kitu atveju patirtų Klientas. Pardavėjas privalo prisiimti remonto ir keitimo išlaidas.

3. Turintis teisę į garantiją Klientas privalo pristatyti apgadintą prekę Pardavėju adresu. Tuo atveju, jei Klientas yra Vartotoju, Pardavėjas apmoka pristatymo išlaidas.

4. Pardavėjas atsako pagal garantiją, jei fizinis defektas aptiktas dviejų metų eigoje nuo Prekės pristatymo Klientui dienos. Reikalavimas dėl defekto pašalinimo ar Prekės pakeitimo į Prekę be defekto pasibaigia už vienerių metų, bet šis laikotarpis negali pasibaigti iki nurodyto pirmame pasiūlyme termino pabaigos. Per šį laikotarpį Klientas gali nutraukti pirkimo-pardavimo Sutartį ar pateikti pareiškimą dėl kainos sumažinimo ryšium su Prekės defektu.  Jei Klientas pareikalavo pakeisti Prekę į Prekę be defektų, ar defektą pašalinti, terminas pirkimo-pardavimo Sutarties nutraukimui ar prašymui sumažinti  kainą pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai Pardavėjas nesilaikė Prekės pakeitimo ar defekto pašalinimo termino.

5. Bet kokios pretenzijos, susijusios su Preke ar pirkimo-pardavimo Sutarties vykdymu, gali būti nukreiptos Klientu rašytinėje formoje Pardavėjo adresu.

6. 14 dienų eigoje nuo paraiškos su pretenzija gavimo momento Pardavėjas atsako į pateiktą Klientu pretenziją dėl Prekės, ar į pretenziją, susijusią su pirkimo-pardavimo Sutarties vykdymu.

7. Klientas gali pateikti pretenziją Pardavėjui, naudodamas suteikiamas Pardavėju nemokamas paslaugas elektroninėje formoje. Pretenzija gali būti pateikta elektroninėje formoje adresu: [email protected] . Pretenzijoje Klientas turi aprašyti problemą. Pardavėjas nedelsiamai, bet ne veliau kaip 14 dienų eigoje, išnagrinės pretenziją ir pateiks Klientui atsakymą.

8. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už Garantiją Verslininkų atžvilgiu.

 

§ 8 Gamintojo/platintojo garantija

 

1. Pardavėjo parduodamoms prekėms gali būti taikoma prekės gamintojo ar platintojo suteikiama garantija.

2. Produktams, kuriems taikoma tokio tipo garantija, Parduotuvės svetainėje kaskart pateikiama informacija apie garantijos prieinamumą ir turinį.

 

§ 9 Pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimas

 

1. Klientas, kuris yra Vartotoju ir sudarė pirkimo-pardavimo Sutartį, gali nutraukti ją 14 dienų eigoje be priežasčių paaiškinimo. Pirkimo-pardavimo Sutarties nutraukimo terminas skaičiuojamas nuo to momento, kai Vartotojas , Verslininkas su Vartotojo teisėmis ar pasirinktas juo trečiasis asmuo, ne Tiekėjas, pradeda valdyti Prekę. Vartotojas ir/ar Verslininkas su Vartotojo teisėmis, gali nutraukti pirkimo-pardavimo Sutartį laiško su atsisakymu siuntimo Pardavėjui būdu. Šis laiškas gali būti siunčiamas, pavyzdžiui, rašytinėje formoje Pardavėjo adresu ar elektroniniu paštu: [email protected]. Pareiškimas apie anuliavimą gali būti pateiktas nurodytoje Pardavėju Parduotuvės svetainėje formoje, šiuo adresu: Atsisakymo forma. Termino laikymuisi  pakanka nukreipti pareiškimą iki jo pabaigos.

2. Pirkimo-pardavimo Sutarties nutraukimo atveju ji laikomas negaliojančia.

3. Jei Vartotojas ar Verslininkas su Vartotojo teisėmis  pateikė pareiškimą apie prikimo-pardavimo Sutarties atsisakymą iki to momento, kai Pardavėjas priėmė jo pasiūlymą, pasiūlymas tampa negaliojančiu.

4. Pardavėjas privalo nedelsiant, bet ne vėliau 14 dienų nuo Vartotojo pareiškimo apie pirkimo-pardavimo Sutarties anuliavimą gavimo dienos, grąžinti visus atliktus Vartotoju mokėjimus, įskaitant Prekių pristatymo Vartotojui kainą. Pardavėjas gali uždelsti gautų iš Vartotojo ar Verslininko mokėjimų grąžinimą iki tol, kol Prekė nebus grąžinta, ar kol Vartotojas ar Verslininkas su Vartotojo teisėmis nepateiks Prekių grąžinimo įrodymo, priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau.

5. Jei Vartotojas ar Verslininkas su Vartotojo teisėmis, naudojantis atšaukimo teise, pasirinko kitą Prekių pristatymo būdą nei Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastas pristatymo būdas, Pardavėjas neprivalo atlyginti papildomų išlaidų, kurias patyrė Vartotojas ar Verslininkas su Vartotojo teisėmis.

6. Vartotojas ar Verslininkas su Vartotojo teisėmis privalo nedelsiant grąžinti Prekes Pardavėjui, bet ne veliau 14 dienų nuo pirkimo-pardavimo Sutarties nutraukimo. Termino laikymuisi pakanka grąžinti Prekes Pardavėjui iki jos termino pabaigos.

7. Atsisakymo atveju Klientas, kuris yra Vartotojas ar Verslininkas su Vartotojo teisėmis, prisiima tik tiesiogines Prekių grąžinimo išlaidas.

8. Jei Prekė dėl savo pobūdžio negali būti grąžintą paštu, Pardavėjas privalo pranešti Parduotuvės svetainėje Vartotojui ar Verslininkui su Vartotojo teisėmis apie Prekių grąžinimo kainą.

9. Vartotojas ar Verslininkas su Vartotojo teisėmis atsako už Prekės kainos mažinimą dėl jos netinkamo naudojimo, atsižvelgiant į jos charakteristikas ir funkcionavimą.

10. Pardavėjas įsipareigoja atlyginti apmokėjimą,  naudodamas tą patį Vartotojo ar Vartotojo teises turinčio Verslininko naudojamą mokėjimo būdą,  jei  Vartotojas ar Vartotojo teises turintis Verslininkas asmeniškai nesutinka su kitu grąžinimo būdu, kuris nesudaro jam jokių išlaidų.

11. Pirkimo-pardavimo Sutarties nutraukimo teisė negarantuojama Klientui, kuris yra Vartotojas ar Verslininkas su Vartotojo teisėmis, tiekiamų uždaroje pakuotėje Prekių atžvilgiu, kurios po pakuotės atidarymo negali būti grąžintos  sveikatos ar higienos supratimu, jei pakuotė buvo atidaryta po tiekimo.

 

§ 10 Nemokamos paslaugos

 

1. Pardavėjas suteikia Klientams nemokamas elektronines paslaugas:

a) Kontaktų forma;

b) Elektroninė prenumerata;

c) Kliento įskaitos įrašas;

d) Atsiliepimai

2. Nurodytos § 10 punkte 1 paslaugos suteikiamos visą parą ir be išeiginių dienų.

3. Pardavėjas turi teisę pasirinkti ir keisti prieigos pasirinktoms paslaugoms formą, tipą, laiką ir būdą, apie ką jis informuos Klientus atitinkamai Taisyklių § 15 punkto 5.

4. Paslauga „Kontaktų forma” skirta pranešimų Pardavėjui siuntimui per esančią Parduotuvės svetainėje formą.

5. Atsisakymas nuo nemokamos paslaugos „Grįžtamojo ryšio forma” įmanoma bet kokiu laiku ir reiškia klausimų Pardavėjui siuntimo pabaigą.

6. Paslauga „Elektroninė prenumerata” gali naudotis bet kuris Klientas, kuris užpildo savo elektroninio pašto adresą, naudodamas pateiktą Pardavėju Parduotuvės svetainėje registracijos formą. Po užpildytos registracijos formos siuntimo Klientas nedelsiant gauna elektroniniu paštu nuorodą aktyvacijai – su tikslu patvirtinti prenumeratą naujėnoms. Po nuorodos aktyvacijos Klientas duoda sutikimą gauti elektroninėje formoje Naujienlaiškio paslaugą. Registracijos metu Klientas gali papildomai pažymėti atitinkamą langelį registracijos formoje, norėdamas užsiprenumeruoti Naujienlaiškio paslaugą.

7. Paslauga „Elektroninė prenumerata” skirta siųsti Pardavėjo pranešimus Klientui elektroniniu paštu, kuriuose yra informacija apie esančias Pardavėjo pasiūlyme naujas Prekes ar paslaugas. Laiškai siunčiami Pardavėju visiems prenumeravusiems klientams.

8. Kiekvienas laiškas, kuris nukreiptas konkretiems Klientams, turi būtent: informaciją aoie siuntėją, užpildytą lauką „tema”, kuris nustato laiško turinį ir informaciją apie galimybę  ir nemokamos prenumeratos paslaugos atšaukimo variantus.

9. Klientas gali bet kada atsisakyti prenumeratos, atsisakydamas prenumeratos pagal nuorodą, esančią kiekviename elektroniniame laiške, arba deaktyvavus atitinkamą lauką Kliento paskyroje.

10. Paslauga „Kliento įskaitos įrašas” prieinama po registracijos aprašytomis Taisyklėse sąlygomis ir ir reiškia, kad Parduotuvės svetainėje Klientui pateikiamas specialus puslapis, kuriame Klientas gali keisti registracijos metu nurodytus juo duomenis, taip pat sekti užsakymų būseną ir sekti jau įvykdytų užsakymų istoriją.

11. Registruotas Klientas gali pateikti Pardavėjui paraišką apie Kliento įskaitos įrašo panaikinti, tačiau Klientui prašant panaikinti Kliento įskaitos įrašą ji gali būti panaikinta 14 dienos eigoje nuo paraiškos pateikimo dienos.

12. Paslauga „Atsiliepimai” leidžia Pardavėjui ir Klientams, turintiems Kliento įskaitos įrašą, viešinti Parduotuvės svetainėje Kliento asmenines subjektyvias nuomones, būtent Prekių atžvilgiu.

13. Paslaugos „Atsiliepimai” atšaukimas galimas bet kokiu metu ir reiškia, kad Klientas nutraukia medžiagų viešinimą Parduotuvės svetainėje.

14. Pardavėjas turi teisę užblokuoti prieigą prie Kliento įskaitos įrašo ir nemokamų paslaugų, jei Klientas netinkamai elgiasi Pardavėjo ar kitų Klientų atžvilgiu: Klientas pažeidžia įstatymą ar Taisyklių nuostatas, taip pat kai prieigos blokavimas prie Kliento įskaitos įrašo ir nemokamų paslaugų pateisinta saugumo sumanymais, būtent: Parduotuvės svetainės saugumo pažeidimas ar kiti programišių veiksmai. Prieigos prie Kliento įskaitos įrašo ir kitų nemokamų paslaugų blokavimas dėl nurodytų aukščiau priežasčių tęsiasi reikiamo prieigos prie Kliento įskaitos įrašo ir kitų nemokamų paslaugų blokavimo pagrindų klausimui išspręsti laikotarpio eigoje. Pardavėjas praneša Klientui apie prieigos prie Kliento įskaitos įrašo ir kitų nemokamų paslaugų blokavimą elektroniniu būdu – Kliento nurodytu registracijos formoje adresu.

 

§ 11 Pardavėjo atsakomybė už juo patalpintą kontentą

 

1. Patalpintas turinys neatspindi Pardavėjo asmeninių požiūrių ir neturi būti prilygintas jo veiklai.

2. Pardavėjas pareiškia, kad:

a) jis turi teisę naudoti turtines autoriaus teises, pramoninės nuosavybės teises ir/ar susijusias teises į pramoninės nuosavybės teises (pavyzdžiui, prekybinius ženklus) ir/ar susijusių teisių objektus, kuriems priskiriamas turinys;

b) nurodytų Taisyklių §10 paslaugų, asmens duomenų, vaizdų ir informacijos apie trečiuosius asmenis patalpinimas ir platinimas yra teisėtų esant asmenų, kuriuos šis liečia, sutikimas;

c) jis sutinka suteikti prieigą prie patalpinto turinio kitiems Klientams;

d) jis duoda sutikimą visiems parengimo darbams galiojančių teisės aktų apie autorystės teises ribose.

3. Pardavėjas neturi teisės nurodytų Taisyklių §10 paslaugų  naudojimo ribose patalpinti trečiųjų asmenų duomenis ir platinti trečiųjų asmenų vaizdus be trečiojo asmens, ar reikalaujamo pagal įstatymą asmens, sutikimo.

4. Pardavėjas atsako už patalpinto Klientais turinio pašalinimą ar apribojimą, su sąlyga, kad jis gaus pranešimą atitinkamai Taisyklių §12.

5. Klientams draudžiama viešinti turinį, kuris, būtent, gali: 

a) būti paviešintas nedraugiškumo tikslais, pavyzdžiui, su tikslu pažeisti trečiųjų asmenų asmenines teises;

b) pažeisti bet kokias trečiųjų asmenų teises, įskaitant susijusias su autorystės ir susijusių teisių apsauga, pramoninės nuosavybės teisių, komercinės paslapties ar susijusių su aplinkybėmis dėl konfidencialumo teisių apsauga;

c) būti įžeidžiančių ar kelti grėsmę kitiems žmonėms, turėti išsireiškimus, kurie pažeidžia orumą (pavyzdžiui, nenormtyvinės leksikos ar terminų, kurie paprastai laikomi įžeidžiančiais, naudojimas);

d) prieštarauti Pardavėjo interesams;

e) kitaip pažeisti Taisyklių nuostatas, elgesio normas, galiojančius įstatymus, socialines ir moralines normas.

6. Pranešimo gavimo atitinkamai Taisyklių §12 atveju Pardavėjas turi teisę pakeisti ar pašalinti patalpintą Klientu nurodytų Taisyklių §10  paslaugų pasinaudojimo ribose turinį, būtent, turinio, kurio atžvilgiu trečiųjų asmenų ar atitinkamų institucijų pranešimų pagrindu buvo nustatyta, kad jis pažeidžia šias Taisykles ar taikomus teisės aktus. Pardavėjas nevykdo pastovios kontrolės patalpinto turinio atžvilgiu. 

7. Klientas sutinka į laisvą naudojimą Pardavėju patalpinto juo turinio Parduotuvės web-tinklapio ribose.

 

§ 12 Pranešimas apie teisių pažeidimą ar grėsmę 

 

1. Jei Klientas ar kitas fizinis asmuo, ar juridinis asmuo laiko, kad paviešintas Parduotuvės svetainėje turinys pažeidžia jų teises, asmenines teises, dorumą, jausmus, moralę, įsitikinimus, sąžiningos konkurencijos principus, know-how, atskleidžia įstatymų ir kitais įsipareigojimais saugomas paslaptis, gali pranešti Pardavėjui apie potencialų pažeidimą.

 

§ 13 Asmens duomenų apsauga

 

1. Asmens duomenų apsaugos Taisyklės išdėstytos Konfidencialumo politikoje, kuri yra neatsiejama šių Taisyklių dalis.

 

§ 14 Sutarties nutraukimas (neliečia pirkimo-pardavimo sutartį)

 

1. Tiek Klientas, tiek Pardavėjas gali kokiu metu nutraukti elektroninių paslaugų teikimo sutartį be priežasčių nurodymo, nepažeisdami kitų šalių įgytų teisių iki tokio nutraukimo, atitinkamai aukščiau nurodytos pirkimo-pardavimo Sutarties ir atsižvelgiant į žemiau aprašytas sąlygas.

2. Užsiregistravęs Klientas nutraukia elektroninių paslaugų teikimo sutartį, išsiųsdamas Pardavėjui atitinkamą valios pareiškimą, naudodamasis bet kokiomis nuotolinio ryšio priemonėmis, kurios leidžia Pardavėjui susipažinti su Kliento valios pareiškimu. 

3. Pardavėjas nutraukia elektroninių paslaugų teikimo sutartį, išsiųsdamas Klientui valios pareiškimą Kliento registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu.

 

§ 15 Baigiamosios nuostatos

 

1. Pardavėjas prisiima atsakomybę už neįvykdytą ar netinkamai įvykdytą pirkimo-pardavimo Sutartį, bet tuo atveju, jei ji buvo sudaryta su Klientais-verslininkais, Pardavėjas atsako tik tyčinio žalos padarymo atveju ir patirtų Klientu-verslininku faktiškų nuostolių dydyje.

2. Šių Taisyklių turinys gali būti atspausdintas, išsaugotas laikmenoje ar atsisiųstas bet kokiu metu iš Parduotuvės svetainės.

3. Iškilus ginčui dėl sudarytos pirkimo-pardavimo Sutarties šalys sieks išspręsti ginčą geranoriškumo principais. Bet kokio ginčo sprendimui taikoma Lenkijos teisė. 

4. Kiekvienas Klientas gali pasinaudoti neteisminėmis galimybėmis išspręsti pretenzijas ir išieškoti žalos atlyginimą. Ryšium su šiuo Klientas gali pasinaudoti mediatorių paslaugomis. Nuolatinių mediatorių ir aktyvių mediacijos centrų sąrašus pateikia ir teikia atitinkamų apylinkių teismų pirmininkai. Klientas -  Vartotojas taip pat gali pasinaudoti neteisminiais skundais, pateikdamas skundą per ES GES internetinę platformą, kurią rasite adresu http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

5. Pardavėjas palieka sau teisę įtraukti pakeitimus į šias Taisykles. Visi užsakymai, kurie priimti Pardavėju vykdymui iki naujų Taisyklių įsigaliojimo dienos, vykdomi galiojančių Taisyklių pagrindais užsakymo pateikimo Klientu dienai. Taisyklių pakeitimai įsigalioja 7 dienų eigoje nuo jų paviešinimo Parduotuvės svetainėje. Pardavėjas informuoja Klientą apie pakeitimus prieš 7 dienas iki naujų Taisyklių įsigaliojimo dienos elektroninio laiško su nuoroda į pakeistų Taisyklių tekstą siuntimo būdu. Jei klientas nepriima naujų Taisyklių, jis privalo pranešti apie tai Pardavėjui, kas priveda prie pirkimo-pardavimo Sutarties nutraukimo atitinkamai Taisyklių §14 nuostatų.

6. Taisyklės svetainėje įsigalioja 2023.01.01

 

Įėjimas į asmeninį kabinetą

Slaptažodžio atnaujinimas

mes paskambinsime jums patys!