Privacy policy & cookies

1. Ši privatumo politika - tai asmens duomenų, gautų per makeup.lt Internetinę parduotuvę (toliau - Internetinė parduotuvė), tvarkymo politika.

 

2. Internetinės parduotuvės savininkė ir duomenų valdytoja yra La MakeUp Sp. z o.o., kurios  buveinė yra registruota Varšuvoje (02-672), Domaniewska g. 37, of. 17.6, įtraukta į Nacionalinio teismų registro verslininkų registrą, kurį tvarko Sostinės Varšuvos apygardos teismas, Nacionalinio teismų registro XII Ūkio skyrius, numeriu KRS 0000587427, įstatinio kapitalo dydis 56 450 000 00 PLN, NIP: 5252636585, REGON: 363029583 (toliau - La MakeUp Sp. z o.o.).

 

3. Asmens duomenys, kuriuos renka La MakeUp Sp. z o.o. per internetinę parduotuvę, tvarkomi pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) dar vadinamas BDAR.

 

4. La MakeUp Sp. z o.o. skiria ypatingą dėmesį Internetinėje parduotuvėje besilankančių klientų privatumui.

 

1§ Tvarkomų duomenų rūšis, tikslas ir teisinis pagrindas

 

1. La MakeUp Sp. z o.o. renka informaciją apie fizinius asmenis, vykdančius teisines operacijas, tiesiogiai nesusijusias su jų veikla, fizinius asmenis, vykdančius verslo ar profesinę veiklą savo vardu, taip pat fizinius asmenis, kurie atstovauja juridiniams asmenims ar organizaciniams vienetams, nėra juridiniai asmenys, kuriems įstatymai suteikia teisnumą ir veiksnumą (toliau - Klientai).

 

2. Klientų asmens duomenys renkami:

a) registruojant paskyrą Internetinėje parduotuvėje, siekiant sukurti ir valdyti individualią paskyrą. Teisinis pagrindas: poreikis vykdyti aptarnavimo paslaugų sąskaitos sutartį (BDAR 6 str. 1 d. (b) p.);

b) pateikiant užsakymą Internetinėje parduotuvėje, siekiant įvykdyti Pirkimo-pardavimo sutartį. Teisinis pagrindas: poreikis sudaryti ir vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį (BDAR 6 str. 1 d. (b) p.);

c) prenumeruojant naujienlaiškį (Naujienlaiškis), siekiant vykdyti sutartį, kurios dalykas yra elektronine forma teikiama paslauga. Teisinis pagrindas - duomenų subjekto sutikimas teikti Naujienlaiškio paslaugą (BDAR 6 str. 1 d. (a) p.).

 

3. Registruodamas paskyrą Internetinėje parduotuvėje, Klientas pateikia:

a) elektroninio pašto adresą;

b) adreso duomenis:

a. pašto indeksą ir miestą;

b. šalį (valstiją); 

c. gatvę ir namo/buto numerį.

c) vardą ir pavardę;

d) telefono numerį.

 

4. Registruodamas paskyrą Internetinėje parduotuvėje, Klientas savarankiškai nustato individualų prisijungimo prie paskyros slaptažodį. Vėliau Klientas gali pakeisti slaptažodį 6§ išdėstytomis sąlygomis.

 

5. Pateikdamas užsakymą Internetinėje parduotuvėje, Klientas pateikia šiuos duomenis:

a) elektroninio pašto adresą;

b) adreso duomenis:

a. pašto indeksą ir miestą;

b. šalį (valstiją); 

c. gatvę ir namo/buto numerį.

c) vardą ir pavardę;

d) telefono numerį.

 

6. Verslininkams prie pirmiau pateiktų duomenų pridedami papildomi duomenys:

a) Verslininko įmonė;

b) mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris.

 

7. Naudodamasis Naujienlaiškio paslauga, Klientas nurodo tik el. pašto adresą.

 

8. Naudojant Internetinės parduotuvės svetainę gali būti renkama papildoma informacija, būtent: Kliento kompiuteriui priskirtas IP adresas arba interneto paslaugų teikėjo išorinis IP adresas, domeno vardas, naršyklės tipas, prieigos laikas, operacinės sistemos tipas.

 

9. Iš klientų taip pat gali būti gaunami navigacijos duomenys, įskaitant informaciją apie nuorodas, kurias jie pasirinko sekti, arba kitus veiksmus, kurių jie ėmėsi Internetinėje parduotuvėje. Teisinis pagrindas - teisėtas interesas (BDAR 6 str. 1 d. (f) p.) palengvinti naudojimąsi elektroniniu būdu teikiamomis paslaugomis ir pagerinti jų funkcionalumą.

 

10. Siekiant nustatyti, tirti ir užtikrinti pretenzijų vykdymą, gali būti tvarkomi tam tikri Kliento pateikti asmens duomenys, kurie yra Internetinės parduotuvės funkcijų naudojimo dalis, pavyzdžiui: vardas, pavardė, duomenys apie naudojimąsi paslaugomis, jei pretenzijos kyla dėl Kliento naudojimosi paslaugomis būdo, kiti duomenys, reikalingi pretenzijos buvimui įrodyti, įskaitant patirtos žalos dydį. Teisinis pagrindas - teisėtas interesas (BDAR 6 str. 1 d. (f) p.), kurį sudaro reikalavimų nustatymas, nagrinėjimas ir vykdymas bei gynyba nuo reikalavimų nagrinėti teismuose ir kitose valdžios institucijose.

 

11. Asmens duomenų pateikimas kompanijai La MakeUp Sp. z o.o. yra savanoriškas, susijęs su sudarytomis Pirkimo-pardavimo sutartimis arba paslaugų teikimu per Internetinės parduotuvės svetainę, su sąlyga, kad registracijos proceso metu nepateikus formose nurodytų duomenų, Kliento registracija ir paskyros sukūrimas nėra galimi.

 

2§ Kam perduodami arba patikimi duomenys ir kaip ilgai jie saugomi?

 

1. Kliento asmens duomenys perduodami paslaugų teikėjams, kurių paslaugomis naudojasi La MakeUp Sp. z o.o., paleidžiant Internetinę parduotuvę, kad siųstų jums rinkodaros pranešimus ir rodytų tikslinę reklamą, jei turime jūsų sutikimą arba kitaip leidžiama tai daryti. Paslaugų teikėjai, kuriems perduodami asmens duomenys, priklausomai nuo sutartinių susitarimų ir aplinkybių, arba kurie vykdo La MakeUp Sp. z o.o. nurodymus dėl šių duomenų tvarkymo tikslų ir metodų (duomenų tvarkytojai) arba savarankiškai nustato šių duomenų tvarkymo tikslus ir metodus (administratoriai).

 

a) Duomenų tvarkytojai. La MakeUp Sp. z o.o. pasitelkia teikėjus, kurie tvarko asmens duomenis tik La MakeUp Sp. z o.o. prašymu. Tai, be kita ko, prieglobos paslaugų, rinkodaros sistemos, Internetinės parduotuvės lankomumo analizės sistemos, rinkodaros kampanijų efektyvumo analizės sistemos teikėjai;

 

b) Administratoriai. La MakeUp Sp. z o.o. pasitelkia teikėjus, kurie veikia ne tik pagal instrukcijas, bet patys nustato Klientų asmens duomenų naudojimo tikslus ir būdus. Jie teikia elektroninių mokėjimų ir bankininkystės paslaugas.

 

2. Buveinė. Paslaugų teikėjai daugiausia įsikūrę Lenkijoje ir kitose Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyse.

 

3. Klientų asmens duomenys saugomi:

a) Jei asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra sutikimas, tai La MakeUp Sp. z o.o. Kliento asmens duomenis tvarko iki sutikimo atšaukimo, o po sutikimo atšaukimo - laikotarpį, atitinkantį pretenzijų senaties terminą, kurios gali būti pareikštos Kompanijos La MakeUp Sp. z o.o. ir kurios gali būti pareikštos Kompanijai La MakeUp Sp. z o.o. Jei specialia nuostata nenumatyta kitaip, ieškinio senaties terminas yra šešeri metai, o pretenzijoms dėl periodinių išmokų ir pretenzijoms, susijusioms su verslo vykdymu, - treji metai.

 

b) Jei duomenų tvarkymo pagrindas yra sutarties vykdymas, tuomet La MakeUp Sp. z o.o. Kliento asmens duomenis tvarkys tol, kol tai bus reikalinga sutarčiai vykdyti, o po to - laikotarpį, atitinkantį senaties terminą. Jei specialia nuostata nenumatyta kitaip, ieškinio senaties terminas yra šešeri metai, o pretenzijoms dėl periodinių išmokų ir pretenzijoms, susijusioms su verslo vykdymu, - treji metai.

 

4. Pirkimo Internetinėje parduotuvėje atveju asmens duomenys, priklausomai nuo Kliento pasirinkimo, užsakytų prekių pristatymo tikslu gali būti perduodami šiems subjektams:

 

a) Kurjerių bendrovei, priklausomai nuo aplinkybių;

 

b) UAB OMNIVA LT, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta bendrovė, kurios buveinė registruota Perspektyvos g. 32, LT- 52119 Kaunas.

 

c) Venipak Polska sp. z o.o., pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta bendrovė, kurios buveinė registruota Ul. Nowogrodzka 50/515 00-695 Warszawa

 

5. Jei Klientas pasirenka mokėti per Adyen platformą, jo asmens duomenys perduodami  tiek, kiek reikia mokėjimui atlikti per Adyen N.V.   kompaniją, įregistruotą Nyderlandų prekybos rūmuose numeriu 34259528 ir įsikūrusiai Amsterdame, ir bus tvarkomi pagal BDAR ir galiojančius Nyderlandų privatumo įstatymus.

 

Jei Klientas pasirenka mokėti per "PayPal" platformą, jo asmens duomenys perduodami "PayPal" tokia apimtimi, kokia reikalinga mokėjimui atlikti.

 

6. Navigacijos duomenys gali būti naudojami klientų aptarnavimo gerinimui, statistinių duomenų analizei ir Internetinės parduotuvės adaptavimui pagal Kliento pageidavimus, taip pat Internetinės parduotuvės administravimui.

 

7. Tuo atveju, jei Klientas užsiprenumeruoja Naujienlaiškį savo el. pašto adresu, La MakeUp Sp. z o.o. siųs el. pranešimus su komercine informacija apie akcijas ir naujus produktus, prieinamus Internetinėje parduotuvėje.

 

8. Esant pareikalavimui, La MakeUp Sp. z o.o. pateiks asmens duomenis įgaliotoms valstybės institucijoms.

 

3§  Slapukų mechanizmas, IP adresas

 

1. Internetinė parduotuvė naudoja nedidelius failus, vadinamus slapukais. Jie įrašyti La MakeUp Sp. z o.o.  besilankančio Internetinėje parduotuvėje asmens galutiniame įrenginyje, jei interneto naršyklė tai leidžia. Slapukų faile paprastai yra domeno, iš kurio jis kilęs, pavadinimas, jo "galiojimo data" ir individualus, atsitiktinai parinktas numeris, identifikuojantis šį failą. Šio tipo failo surinkta informacija padeda pritaikyti La MakeUp Sp z o.o. siūlomus produktus prie Internetinėje parduotuvėje besilankančių žmonių individualių pageidavimų ir realių poreikių. Šie failai taip pat leidžia rengti bendrus statistinius duomenis apie Internetinėje parduotuvėje pateikiamų produktų lankymą.

 

2. La MakeUp Sp. z o.o. naudoja dviejų tipų slapukus:

a) Sesijos slapukai: pasibaigus naršyklės sesijai arba išjungus kompiuterį, išsaugota informacija ištrinama iš įrenginio atminties.

b) Nuolatiniai slapukai: jie saugomi Kliento galutinio įrenginio atmintyje ir lieka ten tol, kol nebus ištrinti arba nepasibaigs jų galiojimo laikas.

 

3. La MakeUp Sp. z o.o. naudoja savo slapukus šiais tikslais:

a) Kliento autentifikavimui Internetinėje parduotuvėje ir Kliento sesijos Internetinėje parduotuvėje užtikrinimui (po prisijungimo), dėl to Klientui nereikia iš naujo įvesti prisijungimo vardo ir slaptažodžio kiekviename Internetinės parduotuvės polapyje;

b) analizei ir tyrimams, taip pat auditorijos auditui, ypač siekiant sukurti anoniminę statistiką, kuri padeda suprasti, kaip Klientai naudojasi Internetinės parduotuvės svetaine, kas leidžia tobulinti jos struktūrą ir turinį.

 

4. La MakeUp Sp. z o.o. naudoja išorinius slapukus šiais tikslais:

a) bendriems ir anoniminiams statiniams duomenims rinkti naudojant Google Analytics analitinius įrankius (išorinių slapukų administratorius: Google LLC, įsisteigusi JAV);

b) Saugaus reguliavimo sertifikato pateikimui per svetainę reliableregulamin.pl (išorinis slapukų administratorius: Rzetelna Grupa sp. z oo, įsisteigusi Varšuvoje).

 

5. Slapukų mechanizmas yra saugus Internetinės parduotuvės Klientų kompiuteriams. Visų pirma tokiu būdu į Klientų kompiuterius negali patekti virusai, kita nepageidaujama programinė įranga ar kenkėjiškos programos. Tačiau Klientai savo naršyklėse gali apriboti arba išjungti slapukų prieigą prie savo kompiuterių. Jei pasinaudosite šia parinktimi, Internetine parduotuve bus galima naudotis, išskyrus funkcijas, kurios dėl savo pobūdžio reikalauja slapukų.

 

6. Pasinaudokite toliau pateiktomis nuorodomis ir sužinokite, kaip galite pakeisti populiarių interneto naršyklių nustatymus naudojant slapukus:

a) Internet Explorer naršyklė;

b) Microsoft EDGE naršyklė;

c) Mozilla Firefox naršyklė;

d) Chrome ir Chrome mobile naršyklės;

e) Safari ir Safari mobile naršyklės;

f) Opera naršyklė.

 

7. La MakeUp Sp. z o.o. gali rinkti Klientų IP adresus. IP adresas - tai numeris, kurį Internetinės parduotuvės lankytojo kompiuteriui priskiria Interneto paslaugų teikėjas. IP numeris suteikia prieigą prie Interneto. Dažniausiai jis kompiuteriui priskiriamas dinamiškai, t. y. keičiasi kiekvieną kartą jungiantis prie Interneto. La MakeUp Sp. z o.o. naudoja IP adresą diagnozuodama technines serverio problemas, atlikdama statistines analizes (pvz., siekdama nustatyti, kuriuose regionuose apsilankymų skaičius yra didžiausias), kaip informaciją, naudingą Internetinės parduotuvės administravimui ir tobulinimui, taip pat saugumo tikslais ir galimų nepageidaujamų automatinių turinio peržiūros programų, kurios apkrauna Internetinės parduotuvės serverį, aptikimui.

 

 8. Internetinėje parduotuvėje yra nuorodų į kitas svetaines. La MakeUp Sp. z o.o. neatsako už joms taikomas privatumo apsaugos taisykles.

 

4§ Duomenų subjektų teisės

 

1. Teisė atšaukti sutikimą - teisinis pagrindas: BDAR 7 str. 3 d.

a) Klientas turi teisę atšaukti bet kokį La MakeUp Sp. z o.o. duotą sutikimą.

b) Sutikimo atšaukimas įsigalioja nuo sutikimo atšaukimo momento.

c) Sutikimo atšaukimas neturi įtakos La MakeUp Sp. z o.o. atliekamam duomenų tvarkymui pagal įstatymus iki jo atšaukimo.

d) Sutikimo atšaukimas neturės jokių neigiamų pasekmių Klientui, tačiau gali trukdyti toliau naudotis paslaugomis ar funkcijomis, kurias La MakeUp Sp. z o.o. pagal įstatymą gali teikti tik gavusi sutikimą.

 

2. Teisė prieštarauti duomenų tvarkymui - teisinis pagrindas: BDAR 21 str.

a) Klientas turi teisę bet kuriuo metu - dėl priežasčių, susijusių su jo konkrečia situacija - prieštarauti jo asmens duomenų tvarkymui, įskaitant profiliavimą, jei La MakeUp Sp. z o.o. tvarko savo duomenis remdamasi teisėtais interesais, pavyzdžiui, La MakeUp Sp. z o.o. rinkodara, statistika apie naudojimąsi atskiromis Internetinės parduotuvės funkcijomis ir naudojimosi Internetine parduotuve palengvinimą, taip pat pasitenkinimo apklausos.

b) Atsisakymas elektroninio laiško forma nuo rinkodaros pranešimų apie produktus ar paslaugas gavimo reikš Kliento prieštaravimą jo asmens duomenų tvarkymui, įskaitant profiliavimą šiais tikslais.

c) Jei Kliento prieštaravimas bus pagrįstas ir La MakeUp Sp. z o.o. neturės kito teisinio pagrindo tvarkyti asmens duomenis, asmens duomenys, dėl kurių Klientas pareiškė prieštaravimą, bus ištrinti.

 

3. Teisė į duomenų ištrynimą ("teisė būti pamirštam") - teisinis pagrindas: BDAR 17 str.

a) Klientas turi teisę prašyti ištrinti visus arba kai kuriuos asmens duomenis.

b) Klientas turi teisę pareikalauti ištrinti asmens duomenis, jei

a. asmens duomenys nebėra reikalingi tais tikslais, kuriais jie buvo renkami ar tvarkomi;

b. jis atšaukė konkretų sutikimą tvarkyti jo sutikimu pagrįstus asmens duomenis;

c. jis prieštaravo, kad jo duomenys būtų naudojami rinkodaros tikslais;

d. asmens duomenys varkomi neteisėtai;

e. asmens duomenys turi būti ištrinti pagal teisinę prievolę, Europos Sąjungos arba valstybės narės, kuriai priklauso La MakeUp Sp. z o.o. teisės aktų nustatyta tvarka;

f. asmens duomenys buvo surinkti siūlant teikti informacinės visuomenės paslaugas.

c) Neatsižvelgiant į prašymą ištrinti asmens duomenis dėl prieštaravimo ar sutikimo atšaukimo, La MakeUp Sp. z o.o. gali saugoti tam tikrus asmens duomenis, jei juos tvarkyti būtina siekiant nustatyti, patvirtinti ar apginti pretenzijas taip pat įvykdyti teisinę prievolę, pagal kurią reikalaujama tvarkyti duomenis ES arba valstybės narės, kuriai priklauso La MakeUp Sp. z o.o. teisės aktų nustatyta tvarka. Tai visų pirma taikoma asmens duomenims, įskaitant: vardą, pavardę, el. pašto adresą, kurie saugomi nagrinėti skundams ir pretenzijoms, susijusioms su La MakeUp Sp. z o.o naudojimu,  arba papildomai gyvenamosios vietos / korespondencijos adresą, užsakymo numerį, kurio duomenys saugomi skundų ir pretenzijų, susijusių su sudarytomis pirkimo-pardavimo sutartimis arba paslaugų teikimu, nagrinėjimo tikslais.

 

4. Teisė apriboti duomenų tvarkymą - teisinis pagrindas: BDAR 18 str.

a) Klientas turi teisę prašyti apriboti jo asmens duomenų tvarkymą. Prašymo išsiuntimas iki jo išnagrinėjimo užkerta kelią naudotis tam tikromis funkcijomis ar paslaugomis, kurių naudojimas bus susijęs su prašyme nurodytų duomenų tvarkymu. La MakeUp Sp. z o.o. nesiųs jokių pranešimų, įskaitant rinkodaros pranešimus.

b) Klientas turi teisę reikalauti apriboti asmens duomenų naudojimą šiais atvejais:

a. jei jis abejoja savo asmens duomenų teisingumu - tuomet La MakeUp Sp. z o.o. apriboja jų naudojimą laikui, reikalingam duomenų teisingumui patikrinti, bet ne ilgiau kaip 7 dienoms;

b. jei duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir vietoj duomenų ištrinimo Klientas prašo apriboti jų naudojimą;

c. kai asmens duomenys nebėra reikalingi tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti ar naudojami, tačiau jie reikalingi Klientui siekiant pagrįsti, pareikšti ar apginti pretenziją;

d. kai jis prieštarauja savo duomenų naudojimui - tada apribojimas taikomas tiek laiko, kiek reikia apsvarstyti, ar dėl ypatingos situacijos - Kliento interesų, teisių ir laisvių apsauga nusveria Administratoriaus interesus, kuriuos jis vykdo tvarkydamas Kliento asmens duomenis.

 

5. Teisė susipažinti su duomenimis - teisinis pagrindas: BDAR 15 str.

a) Klientas turi teisę gauti iš Administratoriaus patvirtinimą, ar šis tvarko asmens duomenis, ir tokiu atveju Klientas turi teisę:

a. gauti prieigą prie savo asmens duomenų;

b. gauti informaciją apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų asmens duomenų kategorijas, tokių duomenų gavėjus ar gavėjų kategorijas, numatomą Kliento duomenų saugojimo laikotarpį arba tokio laikotarpio nustatymo kriterijus (kai numatomo duomenų tvarkymo laikotarpio nustatyti neįmanoma), Kliento teises pagal BDAR ir teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, šių duomenų šaltinį, automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, ir saugumo priemones, taikomas perduodant tokius duomenis už Europos Sąjungos ribų; 

c. gauti savo asmens duomenų kopiją.

 

6. Teisė į duomenų taisymą - teisinis pagrindas: BDAR 16 str.

a) Klientas turi teisę reikalauti, kad Administratorius nedelsdamas ištaisytų neteisingus jo asmens duomenis. Atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus, duomenų subjektas turi teisę prašyti papildyti neišsamius asmens duomenis, taip pat pateikiant papildomą prašymą, siunčiant užklausą el. pašto adresu pagal Privatumo politikos 6§.

 

7. Teisė į duomenų perkeliamumą - teisinis pagrindas: BDAR 20 str.

a) Klientas turi teisę gauti savo asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Administratoriui, ir vėliau juos nusiųsti kitam pasirinktam asmens duomenų administratoriui. Klientas taip pat turi teisę reikalauti, kad Administratorius asmens duomenis nusiųstų tiesiogiai tokiam administratoriui, jei tai techniškai įmanoma. Tokiu atveju Administratorius išsiųs Kliento asmens duomenis kaip csv failą, kuris yra plačiai naudojamas mašininio skaitymo formatas, leidžiantis gautus duomenis išsiųsti kitam asmens duomenų administratoriui.

 

8. Jei Klientas turi teisę, kylančią iš pirmiau minėtų teisių, La MakeUp Sp. z o.o. nedelsdama, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, jį įvykdo arba atsisako jį įvykdyti. Tačiau, jei - dėl prašymo sudėtingumo ar prašymų skaičiaus - La MakeUp Sp. z o.o.  negalės įvykdyti prašymo per vieną mėnesį, ji įvykdys prašymą per kitus du mėnesius, iš anksto - per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo - informuodama klientą apie numatomą pratęsimą ir jo priežastis.

 

9. Klientas gali pateikti Administratoriui skundus ir prašymus dėl savo asmens duomenų tvarkymo ir savo teisių įgyvendinimo.

 

10. Klientas turi teisę reikalauti, kad La MakeUp Sp. z o.o. pateiktų standartinių sutarties nuostatų kopijas, pateikdamas prašymą Privatumo politikos 6§ nurodyta tvarka.

 

11. Klientas turi teisę pateikti skundą Asmens duomenų apsaugos tarnybos pirmininkui dėl jo teisių į asmens duomenų apsaugą ar kitų pagal BDAR suteiktų teisių pažeidimo.

 

5§ Saugumo valdymas - slaptažodis

 

1. La MakeUp Sp. z o.o. užtikrina klientams saugų ir šifruotą ryšį perduodant asmens duomenis ir prisijungiant prie savo Paskyros svetainėje. La MakeUp Sp. z o.o. naudoja SSL sertifikatą, išleistą vienos iš pasaulyje pirmaujančių internetu siunčiamų duomenų saugumo ir šifravimo srities bendrovių.

 

2. Jei Klientas, turintis paskyrą Parduotuvėje, prarado savo prieigos slaptažodį, Internetinė parduotuvė leidžia jam sugeneruoti naują slaptažodį. La MakeUp Sp. z o.o. nesiunčia slaptažodžio priminimo. Slaptažodis duomenų bazėje saugomas užšifruotu pavidalu, kad jo nebūtų galima perskaityti. Norėdami sugeneruoti naują slaptažodį, įveskite savo el. pašto adresą formoje, pasiekiamoje per nuorodą "Priminti slaptažodį", esančią šalia  prisijungimo prie Internetinės parduotuvės paskyros formos. Naujas slaptažodis bus automatiškai išsiųstas el. pašto adresu, kurį nurodėte registruodamiesi arba išsaugojote paskutinį kartą keisdami savo paskyros profilį.

 

3. La MakeUp Sp. z o.o. niekada nesiunčia jokios korespondencijos, įskaitant elektroninę korespondenciją, kurioje prašoma pateikti prisijungimo duomenis, ypač prisijungimo prie Kliento paskyros slaptažodį.

 

6§  Privatumo politikos pokyčiai

 

1. Privatumo politikoje gali būti padaryti pakeitimai, apie kuriuos La MakeUp Sp. z o.o. informuos klientus per 7 dienas. 

2. Visus klausimus, susijusius su privatumo politika, reiktų siųsti šiuo adresu: [email protected]

3. Paskutinio atnaujinimo data 2023-01-01

 

Įėjimas į asmeninį kabinetą

Slaptažodžio atnaujinimas

mes paskambinsime jums patys!